7. luokka

Kirjasto

Kuvia minusta ja sinusta

Työpajassa pohditaan ryhmä- ja luokkakeskusteluin kuvien jakamista somessa. 

Aiheina mm. kuvien ilmimerkitykset ja miellemerkitykset, toisten oikeuksien huomioiminen, yksityisyyden suoja (missä saa kuvata, mitä saa jakaa), tekijänoikeudet, tunteiden tunnistaminen ja käsittely, toisten huomioon ottaminen, suvaitsevaisuus ja kriittinen suhtautuminen mediasisältöihin

Järjestäjä: Kirjasto- ja tietopalvelut